شخصیت لوکی Loki که در مجموعه انتقام جویان نقش برادر شرور تور را برعهده داشت این بار در انیمیشن کوتاه The Simpsons the Good, the Bart, and the Loki 2021 وارد دنیای معروف سیمپسونها می شود و وقایع جدیدی را رقم می زند

معرفی فیلم The Good, the Bart, and the Loki

انیمیشن The Simpsons the Good, the Bart, and the Loki 2021 به دلیل کوتاه بودنش حجم بسیار کمی دارد