انیمیشن خانواده آدامز ۲ یا The Addams Family 2 2021 در ادامه نسخه اولشان خانواده آدامز سعی می کنند تا زمان بیشتری را صرف بهبود روابط خانواده و گرم کردن کانون خانواده کنند. آنها میخواهند زمان بیشتری را باهم بگذرانند اما خبر ندارند چه ماجراهایی در روزگار ناجوانمردانه ی آمریکا در پیش رویشان است

معرفی فیلم The Addams Family 2

انیمیشن خانواده آدامز 2 محصول سال 2021 است و نسخه اول خانواده آدامز 1 نیز در سال 2019 منتشر شد.