فیلم سینمایی فینچ Finch 2021 درباره زمانی است که زمین دچار فاجعه ای مرگبار شده و افراد کمی زنده مانده اند, یک ربات وظیفه ی محافظت از سگ سازنده ی خودش را برعهده دارد اما این ربات متوجه می شود قادر است احساسات و عواطف انسانی را درک کند.

معرفی فیلم Finch

فیلم فینچ Finch 2021 با نام بایوس یا Bios هم شناخته می شود.