فیلم مارپیچ ارّه Spiral: From the Book of Saw 2021 نهمین فیلم از مجموعه فیلم های ترسناک و چنایی ساو می باشد. داستان فیلم پیرامون ماموران یک اداره ی پلیس است که یکی از پیروان راه ارّه آنها را سرقت کرده و در آزمون های مرگ خطرناک قرار می دهد

معرفی فیلم Spiral: From the Book of Saw

فیلم Spiral: From the Book of Saw ادامه دهنده ی راه فیلم های پرمخاطب saw می باشد اما این بار با شخصیت های جدیدی روبرو می شوید

فیلم راز آلود و مهیج جیگ ساو یا ارّه 2021

درمجموع این فیلم توانسته تا حدودی به داستان اصلی اش وفادار باشد اما نمیتوان آن را در سطح داستان های اصلی ارّه دانست

فیلم راز آلود و مهیج جیگ ساو 2021