محققی به نام مایکل موربیوس هنگام آزمایش روی درمان بیماری خونی مرگبار ناگهان به یک خون آشام تبدیل می شود.. فیلم موربیوس Morbius 2022 مرتبط با داستان فیلم های ونوم و مرد عنکبوتی است.

معرفی فیلم Morbius

(نکته: در نسخه منتشر شده تصاویر کیفیتش کم است. نسخه با کیفیت هنوز در سطح جهانی آماده و منتشر نشده و در آینده منتشر خواهد شد.)