فیلم مورتال کمبت Mortal Kombat 2021 یا نبردهای مرگبار, درباره ی مبارزان برتر و قهرمانانی است که برای نجات دنیایشان باید گرد هم بیایند و با قهرمانان جهان های دیگر مبارزه کنند. این فیلم اکشن و هیجان انگیز برگرفته از مجموعه بازی های مورتال کمبت و با حضور شخصیت های داستانی اصلی آن می باشد.

معرفی فیلم Mortal Kombat

فیلم سینمایی مورتال کمبت Mortal Kombat 2021 همانند سبک بازی های مورتال کمبت دارای مبارزات رزمی همراه با قدرت های ویژه تخیلی می باشد.

فیلم سینمایی مورتال کمبت Mortal Kombat 2021