فیلم هندی ماندلا Mandela 2021 درباره منطقه ای کوچک در هند است که پس از حادثه ای که برای کدخدا رخ می دهد از بین مردم یک مرد آرایشگر اقدام به کاندید شدن برای مدیریت اهالی و امکانات منطقه می کند. این فرد آرایشگر لقبش نلسون ماندلا است…

معرفی فیلم Mandela

نام شخصیت داستان ایلیشا وایان است اما او نلسون ماندلا را الگوی خودش می داند برای همین لقب وی نیز به ماندلا تغییر می کند.