فیلم ونوم ۲ بگذارید کارنیج بیاید Venom Let There Be Carnage 2021 دومین فیلم اختصاصی شخصیت ونوم است که در این قسمت ونوم باید با خطرناک ترین دشمن مرد عنکبوتی که کارنیج نام دارد مبارزه کند.

معرفی فیلم Venom: Let There Be Carnage

فیلم ونوم 2 به مبارزه ی ونوم با کارنیج می پردازد. کارنیج از ترکیب دو شخصیت ونوم شرور و یک قاتل سریالی بسیار خطرناک بوجود آمده است.
فیلم ونوم 2 بگذارید کارنیج بیاید Venom Let There Be Carnage 2021 با داستان های مرد عنکبوتی, موربیوس خون آشام و انتقام جویان همگی به هم مرتبط هستند.