فیلم سینمایی سرگرد گروم : ماجرای دکتر طاعون Major Grom: Plague Doctor 2021 درباره ی یک فرد نظامی روس به نام ایگور گروم است که با آشکار شدن فردی نقابدار که با لقب دکتر طاعون شناخته می شود مجبور است وارد ماموریت خطرناکی شود

معرفی فیلم Mayor Grom: Chumnoy Doktor

Major Grom: Plague Doctor

فیلم Major Grom: Plague Doctor 2021 برگرفته از کتابی با همین نام است.