فیلم شوالیه سبز The Green Knight 2021 یک اثر سینمایی است که داستان آن به مجموعه افسانه هایی که به شاه آرتور و مرلین جادوگر و شوالیه های کملوت مربوط می شود. در این فیلم تخیلی یکی از نزدیکان شاه آرتور با موجودی سبز رنگ به مبارزه می پردازد.

معرفی فیلم The Green Knight

فیلم شوالیه سبز The Green Knight ابتدا در سال 2018 طرح ریزی شد و در سال های 2019 و 2020 ساخته شد و به دلیل وجود بیماری کرونا انتشار آن با تاخیر در سال 2021 انجام شد.

فیلم سانسور شده و دوبله فارسی The Green Knight